Veranderde openingstijden en extreme drukte

Van de overheid mogen wij weer aan het werk! Heel erg fijn, want alle voeten hebben de behandelingen erg gemist. Helaas is het hierdoor extreem druk.

Tijdens de eerste lockdown is Medisch Pedi-Cure Dolinda 7 weken gesloten geweest. Toen wij weer aan de slag mochten was het ineens erg druk. Iedereen wilde tegelijk behandeld worden waardoor de planning gauw al volledig vol was. Langzamerhand kwam er weer een beetje structuur, maar deze stuctuur werd abrupt beëindigd door een nieuwe lockdown, maar nu voor maar liefst 11 weken! Helaas zijn wij hierdoor veel achterstallig werk en medische problemen tegen gekomen die eigenlijk niet zo ver hoefden te komen. Ook financiëel werden wij als contactberoep uitgedaagd, want vanwege allerlei wetten en regels moesten wij een groot deel van de steun die wij de eerste periode hebben gehad terugbetalen en kregen wij de tweede lockdown helemaal geen steun meer.

Daardoor is besloten dat Medisch Pedi-Cure Dolinda iedere woensdag en donderdag gesloten is voor particuliere behandelingen en de maandag en vrijdag alleen nog ruimte is voor medische behandelingen, vergoed vanuit de zorgverzekeraar en aan huis (mits geïndiceerd). De dinsdagen zullen behandelingen in de praktijk mogelijk zijn voor zowel particulier als zorgpatiënten met een vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.

Echter wil ik u erop wijzen dat de wachttijd vooralsnog erg lang is en tenminste 6 weken zijn. Houd daarom uw afspraak (indien u deze gepland heeft staan) nauwkeurig in de gaten en zorg dat u op tijd, tenminste 24 uur in het voren, uw afmelding doorgeeft. Uw niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak zal alsnog in rekening worden gebracht.

Gelukkig werkt Medisch Pedi-Cure Dolinda samen met een aantal zeer goede en fijne collega's. Wie dit zijn kunt u vinden op de website onder het kopje 'samenwerking'. Indien gewenst zal u naar hen worden doorverwezen!