Nieuwe maatregelen tegen Corona

Om het coronavirus zo min mogelijk te kans te geven te verspreiden, zullen er een aantal maatregelen genomen worden binnen de praktijk. Naar aanleiding van de laatste persconferentie zullen de volgende punten dan ook van belang zijn voor, tijdens en na de behandeling.

  • Aanmeldingen voor pedicurebehandelingen worden altijd geregistreerd in mijn systeem. Dit is op zichzelf staand geen nieuwe ontwikkeling, maar ook indien er aanmeldingen zijn die anoniem wensen te blijven, kan het zijn dat er geen behandeling plaats kan vinden als u uw gegevens niet wilt delen. Omwille van de wet verordening persoonsgegevens kunt u welliswaar vragen om de gegevens na behandeling te verwijderen, maar wel met een uitloop van 2 weken. Indien blijkt dat er na 2 weken geen besmettingen hebben plaatsgevonden worden uw gegevens vernietigd.

  • U wordt gevraagd zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak te komen. Mocht dit niet kunnen dan mag maximaal 1 begeleider aanwezig zijn tijdens de behandeling.

  • Graag wil ik u vragen om niet te vroeg, uiterlijk 10 minuten voor aanvang van uw afspraak te arriveren om elkaar tegen het lijf lopen zoveel mogelijk te beperken.

  • Indien u verkoudheidsklachten heeft of klachten die kunnen horen bij het coronavirus, vraag ik u uw afspraak zo snel mogelijk te annuleren. Ook indien u samen bent geweest of samenwoont met personen met koorts of benauwdheidsklachten die getest dienen te worden vraag ik u uw afspraak te annuleren of te wijzigen.

  • Bij hooikoortsklachten vraag ik u uw medicatie ruim voor uw afspraak in te nemen of een mondmasker te gebruiken als u hierdoor vaak hoest en/of niest.

  • Wilt u bij binnenkomst uw handen direct desinfecteren of wassen? In de salon is handgel aanwezig en heeft u de mogelijkheid uw handen te wassen. Raakt u daarna uw neus, mond en/of ogen niet meer aan.

  • Ook als u een afspraak heeft die bij u thuis plaatsvindt vraag ik u om u zo veel mogelijk te houden aan de coronamaatregelen zoals hierboven beschreven in in hoeverre dat mogelijk is.

Samen tegen Corona, bescherm de ouderen en de mensen met minder weerstand.